Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Retningslinjer til straffegjennomføringsloven

Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 16. mai 2002 med hjemmel i forskrift om straffegjennomføring av 22. februar 2002 § 8-1. Revidert i sin helhet 27. oktober 2008. Retningslinjene for enkelte emner er revidert av Kriminalomsorgsdirektoratet i senere tid. Dato for siste revisjon av retningslinjene fremgår av toppteksten i det enkelte dokument. Endringer i straffegjennomføringsloven eller forskriften vil til enhver tid fremgå av Lovdata.

Lov- og forskriftsbestemmelser er imidlertid gjengitt i oppdatert utgave.

De enkelte paragrafer i straffegjennomføringsloven og forskrift til lov om straffegjennomføring mv. er plassert der de naturlig hører hjemme. Lovteksten står med uthevet skrift. Forskrift står i kursiv skrift. De enkelte punktene i retningslinjene utfyller lov- og forskriftstekst. Lovteksten, forskrift og retningslinjer skal anvendes sammen.

Straffegjennomføringsloven forkortes slik: strgjfl

Kapitteloversikt

Generelle retningslinjer

Lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)

Kapittel 1. Lovens anvendelsesområde og generelle prinsipper for straffegjennomføring

Kapittel 1 A. Behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen

 • Last ned retningslinjer for § 4a - § 4e
   
 • § 4a Forholdet til andre lover
 • § 4b Behandlingsansvarlig
 • § 4c Formål med behandlingen av personopplysninger
 • § 4d Hvem kriminalomsorgen kan behandle personopplysninger om
 • § 4e Krav om forskriftsregulering av en behandling

Kapittel 1 B. Særlig om behandling av personopplysninger i Infoflyt-systemet

 • Last ned retningslinjer for § 4f - 4k
   
 • § 4f Formålet med behandlingen av personopplysninger i Infoflyt-systemet
 • § 4g Kriminalomsorgens informasjonsplikt
 • § 4h Den registrertes rett til innsyn
 • § 4i Utlevering av personopplysninger til politiet og påtalemyndigheten
 • § 4j Datatilsynets kontroll og virkemidler
 • § 4k Forskrifter

Kapittel 2. Administrative bestemmelser mv.

Kapittel 3. Fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner

Kapittel 3a Særskilte bestemmelser under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom

Kapittel 4. Varetekt og andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov

Kapittel 5. Samfunnsstraff

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk