Film om barneansvarlige

Stig er barneansvarlig i Agder fengsel, avdeling Mandal. I denne filmen forteller han om hva de barneansvarlige kan hjelpe deg med.

Alle fengslene og friomsorgskontorene har en egen barneansvarlig som skal passe på at alle barn som ønsker det, kan få informasjon om hvordan det er å være i fengsel. Den barneansvarlige kan svare på spørsmål og skal sørge for at besøksrommet er et hyggelig sted å være når du besøker mamma eller pappa. De barneansvarlige kan mye om fengsel, og om barn som blir berørt av mors/fars straffegjennomføring.

Ting du kanskje lurer på er for eksempel "er det min skyld, hvorfor gjorde mamma eller pappa noe kriminelt, har mamma eller pappa det bra i fengselet, tenkte de ikke på meg da de gjorde noe galt, hvordan har mamma eller pappa det i fengsel, er det bare tyver som soner en straff, hvem er den damen og mannen som kommer hjem til oss av og til og snakker med pappa eller hvorfor har pappa en ring rundt foten sin?

Har du spørsmål, kontakt barneansvarlig i det fengselet eller friomsorgskontoret der far eller mor gjennomfører straff.