Gjenstander på rommet og fellesområdet

Det er det enkelte fengsel som bestemmer hvilke og hvor mange gjenstander som det er tillatt å ta med på rommet. Tilsvarende gjelder gjenstander som innsatte ønsker oppbevart på fengselsområdet. Overdragelse mellom innsatte innbyrdes er ikke tillatt uten forhåndssamtykke.

Klær og smykker

Det enkelte fengselet skal alltid ha utarbeidet en liste over hvilke gjenstander som er tillatt å bringe med inn i fengselet. Det vil her fremgå hva som kan tas med på den innsattes rom og hva som skal oppbevares på effektlageret. Innsatte kan ha noen mindre, personlige eiendeler hos seg i fengselet, for eksempel private klær av nødvendig mengde, en begrenset mengde ringer/smykker og gjenstander til bruk ved fritids- og hobbyvirksomhet, samt toalettartikler etter behov dersom slikt ikke utleveres av fengselet. Det er ikke tillatt for innsatte å ha klær, symboler eller effekter som er egnet til å skape frykt hos eller ringeakt for andre innsatte, eller som er uheldig for miljøet i fengselet.

Teknisk utstyr

Mobiltelefon og liknende kommunikasjonsutstyr er ikke tillatt. Det samme gjelder for tilhørende utstyr til dette. I fengsler med høyt sikkerhetsnivå kan det bare gis tillatelse til bruk av privat datautstyr og lignende i helt spesielle opplæringssituasjoner der det er dokumentert ekstraordinære behov. Datautstyr og lignende kan bare benyttes av innsatte til arbeid, undervisning eller andre tiltak når det finnes formålstjenlig ut fra lokale forhold og når det finnes sikkerhetsmessig ubetenkelig. De samme regler gjelder for bruk av privat datautstyr og lignende.

Mat, innkjøp og kosttilskudd

Innsatte skal minst én gang per uke få adgang til å kjøpe toalettartikler, næringsmidler og nytelsesmidler. Bruk og oppbevaring av kosttilskudd er ikke tillatt, unntatt når kosttilskudd forordnes av lege av medisinske årsaker. Forbudet gjelder ikke ordinært vitamintilskudd som utdeles i forbindelse med måltider.