Besøksadresse: Solheimsgata 21, 2000 Lillestrøm
Postboks 694, 4302 SANDNES
Direkte post: Postboks 344, 2001 LILLESTRØM
Fakturaadresse: DFØ fakturamottak, postboks 4721, 7468 TRONDHEIM

Telefonnummer: 404 38 800  
Faxnummer: 404 38 801
E-post: postmottak-8005@kriminalomsorg.no

Åpningstid:
15. september - 14. mai: 08.00 - 15.45.
15. mai - 14. september: 08.00 - 15.00

Direktør: Lise Sannerud 

Kriminalomsorgens IKT-tjeneste

Kriminalomsorgens fellestjeneste for IKT er en del av Kriminalomsorgsdirektoratet, men er lokalisert i Horten. 

Besøksadresse: Langgt. 2-6, 3187 Horten.
E-post: IKT-brukersenteret@kriminalomsorg.no