Kontaktinformasjon:

Telefon: 476 96 140 

Åpningstid: Hverdager kl. 08.00 - 15.00

E-post: boteadministrasjon@kriminalomsorg.no

Postadresse: 
Kriminalomsorgsdirektoratet
Dokumentsenteret
Postboks 694
4302 SANDNES

Bøtetjeneste