Postadresse:
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.
Dokumentsenteret, Postboks 694
4305 Sandnes

Besøksadresse:
Solheimsgata 21, 2000 Lillestrøm

E-post: krus@krus.no

Sentralbord (betjent mellom klokka 8 - 15):
Telefon: 400 25 500