KRUS tilbyr en toåring høyskoleutdanning i straffegjennomføring (fengselsbetjentutdanning) og er det eneste stedet i Norge som utdanner fengselsbetjenter. I tillegg driver KRUS forskning og formidlingsarbeid&nbsp;og tilbyr etatsrettet utdanning.&nbsp;</p>

Postadresse:
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.
Dokumentsenteret, Postboks 694
4305 Sandnes

Besøksadresse:
Solheimsgata 21, 2000 Lillestrøm

E-post: krus@krus.no

Sentralbord (betjent hverdager mellom klokka 8 - 15):
Telefon: 400 25 500