Permisjon, frigang og fremstilling

Varetektsinnsatte kan ikke gis frigang, permisjoner eller lignende som innebærer å oppholde seg utenfor fengslet uten tilsyn. Begrunnelsen for dette er at de grunnene som kvalifiserer til varetektsfengsling, i seg selv innebærer at utganger uten tilsyn ikke anses som sikkerhetsmessig forsvarlig.

Varetektsinnsatte kan imidlertid innvilges fremstilling hvis viktige velferdsgrunner tilsier det. Eksempler på slike velferdsgrunner kan være lege/tannlegebesøk, viktige begivenheter i nær familie som dødsfall, bryllup, konfirmasjon mv. Fremstillinger av varetektsinnsatte kan gjennomføres av polititjenestemenn og av tjenestemenn fra fengselet. 

Helse og sosiale tjenester

Varetektsinnsatte har mulighet til å motta besøk av og la seg behandle av sin egen lege eller tannlege dersom det er rimelig grunn til det. Forskriving av medisiner skal skje i samråd med fengselshelsetjenesten. Varetektsinnsatte har rett til å benytte seg av egne penger når det er forenlig med ro, orden og sikkerhet i fengslet. Ved deltagelse i fellesskap med andre innsatte kan retten til å bruke egne penger begrenses.