Men dersom en domfelt som har sonet en lang fengselsdom har sonet for eksempel siste delen av straffen med elektronisk kontroll, kan overgangen til livet i frihet likevel by på utfordringer. I menyen finner du informasjon om blant annet organisasjoner som hjelper domfelte tilbake til samfunnet