Men dersom ein domfelt som har sona ein lang fengselsdom, har sona til dømes siste delen av straffa med elektronisk kontroll, kan overgangen til livet i fridom likevel by på utfordringar. I menyen finn du informasjon om blant anna organisasjonar som hjelper domfelte tilbake til samfunnet.