Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Se ledige stillinger

Indre Østfold fengsel: Fengselsbetjenter - faste stillinger 

Søndre Vestfold fengsel og Nordre Vestfold fengsel søker  tilkallingsvikarer

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt søker flere dyktige fengselsbetjenter

Indre Østfold fengsel - Ekstrabetjenter: Sommervikarer og tilkallingsvikarer

Tilkallingsvikarer / Sommervikarer – Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor, Drammen

Programinstruktør ved rusmestringsenheten på Romerike fengsel, avd.Ullersmo

Fungeringspool fengselsførstebetjent i turnus- Hustad fengsel (0265)

Har du erfaring med tilbakeføring og miljøarbeid i straffegjennomføringsfeltet? 


Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
Søknadsfrist: Torsdag 29. februar 2024
Region: Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
Se stillingen på JobbNorge

Jurist - rådgiver/seniorrådgiver, to faste stillinger


Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor
Søknadsfrist: Torsdag 29. februar 2024
Region: Kriminalomsorgen region sør
Se stillingen på JobbNorge

Stilling som aspirant ved fengselsbetjentutdanningen

Verksbetjent - butikkdrift og serviceoppgaver

Fengselsbetjent/sommervikar   Gjøvik/Hamar

Fengselsbetjent/sommervikar   Ilseng

Fengselsbetjent/sommervikar  Valdres

Fengselsbetjent/sommervikarer Kongsvinger

Saksbehandler/fengselsførstebetjent

Kriminalomsorgskonsulent

 Sommervikar ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

Tilkallingsvikar Bjørgvin fengsel og Lyderhorn overgangsbolig

Fengselsbetjenter i turnus 100% stilling

Sommervikar/Førstekonsulent          Elektronisk kontroll

Lærling - service- og administrasjonsfaget


Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) Seksjon HR og HMS
Søknadsfrist: Søndag 3. mars 2024
Region: Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Se stillingen på JobbNorge

Fast stilling som Førstekonsulent/Rådgiver- Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor, avd.samfunn

Rådgiver - jurist ved regionkontoret

Halden fengsel - fungeringspool operative førstebetjenter i turnus

Halden fengsel - fungeringspool avdelingsledere

Halden fengsel - fungeringspool Tjenesteoppsett

Halden fengsel - fungeringspool for førstebetjent i Juridisk avdeling

Fengselsførstebetjent / avdelingsleder

Fengselsbetjent i Aktivitetsteamet ved Romerike fengsel

Konsulent/seniorkonsulent ved Juridisk avdeling

Fengselsførstebetjent Bjørgvin fengsel

Underverksmester - renholdsansvarlig

Fengselsførstebetjent Bjørgvin fengsel, Ungdomseining Vest

Verksbetjent - renholdsoperatør

Samarbeidskoordinator

Konsulent - servicemedarbeider økonomi og administasjon

Sommervikar i Åna fengsel

Sommervikarer til arbeidsdriften - verksbetjenter

Sommervikarer - fengselsbetjenter og betjenter Ringerike fengsel 

Sommervikarer - Kjøkken, renhold, gårdsdrift og tøylager - Verksbetjenter

Fast 100% stilling som verksbetjent/kokk samt behov for sommervikar

Sommervikar som fengselsbetjent ved Telemark fengsel Kragerø avdeling

Avdelingsleder, straffegjennomføring i samfunnet - Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor

Førstekonsulent/Rådgiver (1408/1434) - oversetter


Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) Avdeling Forebygging, tilbakeføring og sikkerhet
Søknadsfrist: Søndag 10. mars 2024
Region: Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Se stillingen på JobbNorge

Verksbetjent/kokk KONGSVINGER

Fengselsførstebetjent/ avdelingsleder - Ringerike fengsel

Fengselsførstebetjent/etasjeleder Agder fengsel, Mandal avdeling

Fengselsinspektør - aspirantleiar

Rådgiver/seniorrådgiver - økonomi og virksomhetsstyring


Kriminalomsorgen region nord (Regionkontoret)
Søknadsfrist: Torsdag 14. mars 2024
Region: Kriminalomsorgen region nord
Se stillingen på JobbNorge

Halden fengsel - sommervikarer/ekstrabetjenter 2024

Sommer - og tilkallingsvikarer . Tromsø fengsel

Seniorkonsulent / Fengselsførstebetjent på tjenesteoppsettet 

Fengselsbetjenter - flere faste stillinger

Fast stilling som miljøterapeut - aktiviseringsteam

Rådgiver IKT –og sikkerhetssystemer

Vikar / sommervikar ved Oslo overgangsbolig

Fengselsførstebetjent besøksbestilling og klarering i Agder fengsel, Mandal avd. 

Fengselsførstebetjent fellestjenesten Agder fengsel, p.t. Mandal avdeling

Førstekonsulent, Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) - Buskerud/Drammen

Avdelingsleiar/Koordinator Straffegjennomføring elektronisk kontroll

Fengselsbetjenter  - Sommervikarer

Verksbetjent ved Verdal fengsel - sommervikar/tilkallingshjelp

Assisterende fengselsleder

Fengselsbetjenter - Verdal fengsel

Ferievikarer til fengsel og overgangsbolig

Language Norsk - NorwegianLanguage English - EngelskLanguage Sami - Samiskny