Tilbudet til de innsatte skal være tilpasset målgruppen og av samme kvalitet som ved øvrige norske fengsler. Disse innsatte skal ikke tilbake til det norske samfunnet og vil derfor kreve en annen type oppfølging og innhold i straffegjennomføringen.