Vadsø fengsel ligger i Vadsø kommune i Finnmark og er en enhet med høyt og lavt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 39 plasser, av disse er det 6 plasser med lavere sikkerhetsnivå (åpen avdeling).

Informasjon før straffegjennomføring (last ned samisk tekst i høyrekolonnen)

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Kommer en med fly til Vadsø, er alternativet å ta drosje til fengslet.
Når det gjelder bussforbindelse, anbefales det å sjekke rutenettet, fordi det er forskjellige ruter sommer og vinterhalvåret. Det kan også være reduserte og midlertidige endringer i rutenettet andre deler av året. Kommer en med bil, følger en skilting opp til fengslet. Parkering av private kjøretøy skjer på utsiden av fengselsområdet.

Domfelte skal med egne midler dekke utgiftene i forbindelse med transport til fengslet. Dersom domfelte er ubemidlet må nærmeste politienhet kontaktes, for bistand i form av rekvisisjon til dekning av reiseutgifter.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Identifikasjonspapirer og klær. Det er en fordel å ha med seg penger, slik at en raskere kan få handlet inn dagligvarer.
 
Hva KAN den domfelte ha med seg?
Domfelte bør ta med seg penger og private klær. Innsatte får utlevert nødvendigarbeidstøy. Videre kan domfelte ta med seg lesestoff.  Det er ikke tillatt å ta med tobakk og toalettartikler. Tobakk ved innsettelse kan kjøpes ved fengselet og inntil 2 før første handling. Nødvendige toalettartikler fås ved fengslet. Eventuelt medbrakt tobakk og toalettartikler vil bli oppbevart på lageret fremt til løslatelse. Medbrakt mobiltelefon, radio og lignende tillates ikke brukt. Dette blir låst inn på effektlager. Medbrakt alkohol vil bli beslaglagt og destruert.
 
Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Den innsatte får utlevert informasjon om:
  • Dagsrytmen og reglene til fengselet
  • Helseordningen og egenerklæring om helse.
  • Generelle dokumenter som gir informasjon / opplysninger om fengselet.
  • Hvis en har penger med seg kan en få kjøpt tobakk, snus og lignende.

Det kan også gis ut fengselsklær (til låns) hvis en ikke har tilstrekkelig med privat tøy med seg.

Informasjon under straffegjennomføring (last ned samisk tekst i høyrekolonnen)

Hva skjer de første dagene i fengslet?
De første dagene i fengselet går med til at den innsatte/domfelte registreres, gjør seg kjent, får legesjekk, får informasjon om rutiner og avklarer forhold til arbeidsdrift/skole.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Dagligvarer, røyk og blader fra butikk. Egne handlelister fylles ut og det gis anledning å handle en gang i uken.
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte har mulighet for å ringe private samtaler 20 minutter pr. uke. Det kan søkes om ekstra tid for eksempel til barn. Offentlige telefoner går utenom ringetiden. Kostnadene til telefonering må hver enkelt innsatte dekke selv.
Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene? (ikke alle har dette punktet)
Følgende private effekter tillates å ha på cella:

Klær:

- 2 jakker

- 3 bukser

- 4 gensere/skjorter

- 7 t-skjorter

- 7 par sokker

- 7 truser

- 3 par sko, hvorav 1 par er treningssko

- 1 par slippers

 

Elektronisk utstyr:

- CD-spiller uten høytalere (discman og lignende). Det poengteres at MP3 spillere ikke er tillatt.
- Barbermaskin, batteri- eller nettdrevet.
·      - Klokkeradio, batteri- eller nettdrevet.

Det bemerkes at ladere eller batterieliminatorer ikke er tillat brukt ved anstalten.
   
Hvilke skoletilbud har fengslet?
Fengselet har skoletilbud drevet av Vadsø videregående skole, med individuell tilpasning, dataopplæring og botreningstilbud.
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Innsatte får tilbud om å jobbe på trevareverkstedet, mekanisk verksted, vaskeritjeneste, renhold, vedlikehold og gårdsdrift.
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Det er ulike tilbud på de forskjellige avdelingene, men felles er at det er muligheter for fellesskap hver dag. Det finnes brettspill, fotballspill og muligheter for trening.
Finnmark fylkesbibliotek har en egen avdeling hvor det er mulig å låne bøker, tidsskrifter, PS- spill og filmer m.m.
 
Annet som er spesielt for fengslet?
Vadsø fengsel har en åpen avdeling som har et lavere sikkerhetsnivå. Åpen avdeling har plass til 6 innsatte fordelt på 4 rom. Det er en bolig som er helt selvhjulpen og det er de innsatte som står for all matlaging, innkjøp, renhold og vedlikehold m.m. Her er det muligheter for frigang (utgang) til skole eller arbeid. Dette vil bli kartlagt i samtaler og fremtidsplaner. Det legges også opp til turer, aktiviteter og forskjellige kurser avhengig av årstid.
 

Informasjon til besøkende (last ned samisk tekst i høyrekolonnen)

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
De som ønsker å besøke en innsatt må søke på forhånd. Det blir rutinemessig foretatt en henvendelse til politietaten vedrørende besøkende. I tillegg må innsatte ønske besøket før besøkstillatelse blir innvilget.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Besøk kan mottas en gang pr. uke med inntil 1 time. Besøkende med lang reisevei kan innvilges utvidet besøkstid.

Høy skikkerhet
Fredag kl 17.30 – 19.45
Lørdag og søndag kl. 15.30 – 19.00

Besøk kan bestilles hverdager fra kl. 08.00. Siste frist for bestilling er torsdag kl. 20.00.

Lav sikkerhet (åpen avdeling)
Torsdag kl. 17.00 -  20.00
Lørdag og søndag kl. 16.30 -  19.30     

Besøk kan bestilles hverdager fra kl. 08.00. Det er ingen fast frist for bestilling av besøk.
 
Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha med seg blader / bøker og penger til den innsatte. Dette leveres uoppfordret til fengselsbetjenten som tar imot besøket.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Besøk av barn ved lukket avdeling skjer på fengslets besøksrom. Fengslet har leker, puslespill, tegnesaker og bøker. Ved åpen avdeling er det en TV-stue som benyttes ved besøk.