Her publiseres aktuelle høringer fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Det er for tiden ingen saker ute på høring.