Høring: Strategi for arbeid med personer dømt for seksuallovbrudd (2021- 2024)

KDI sendte 9. april ut forslag til strategi for arbeid med personer dømt for seksuallovbrudd (2021- 2024) på høring. Høringsfrist: 18.05.21.