Ein stor del av dei ansatte er utdanna fengselsbetjentar, men kriminalomsorga har også yrkesgrupper med annan bakgrunn.

Det er behov for fagpersonell som sosialkonsulentar, tilbakeføringskoordinatorar, helsearbeidarar, reinhaldsarbeidarar og kjøkenpersonell.

Friomsorgskontora har også stor variasjon av kompetanse.