Besøksadresse: Gjesdalvegen 34, 4306 Sandnes

Postadresse: Kriminalomsorgens dokumentsenter, Postboks 694, 4302 SANDNES

Epostadresse: dokumentsenter@kriminalomsorg.no

Åpningstid:
15. september - 14. mai: 08.00 - 15.45
15. mai - 14. september: 08.00 - 15.00

Telefon: 51 97 29 60

Telefaks: 51 97 39 01

Fakturaadresse: Kriminalomsorgens dokumentsenter, DFØ fakturamottak, postboks 4721, 7468 TRONDHEIM