De nye fengslene i Mandal og Froland er piloter på nye elektroniske løsninger for kriminalomsorgen, og nå tar de altså i bruk digital søknad om klarering av besøkende.

Bort med å fylle ut skjema for hånd og sende det i posten, inn med moderne løsninger. Enklere og tidsbesparende for brukerne, enklere og ressursbesparende for kriminalomsorgen.

For å søke om besøkstillatelse, som alle som skal besøke innsatte må innvilges før de kan bestille tidspunkt for besøk, går man til https://selvbetjening.kriminalomsorgen.no/, hvor man logger seg inn med elektronisk ID.

Når skjemaet er ferdig utfylt og sendt inn, går det direkte til saksbehandlere i Agder fengsel.

For de som ikke har elektronisk ID, vil det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering på den gamle måten, det vil bare ta litt lengre tid enn ved å bruke den digitale løsningen.

Den digitale løsningen vil etter hvert også tas i bruk ved andre fengsler.