Agder fengsel, Mandal avdeling, er en enhet med høyt sikkerhetsnivå for menn. Fengselet har ordinær kapasitet på 100 plasser. Fengselet åpnet 26. juni 2020. 

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengselet?
Fra E-39 tar man av mot skiltet Tregde/ Jåbekk. Kjør videre forbi et ridesenter og passer innkjørselen til Jåbekk industriområde (på høyre hånd). Ta deretter første avkjørsel til venstre og følg veien opp bakken til du kommer til toppen. Fengselet ligger på høyre side etter ca. 200 meter.

Kommer du med offentlig transportmiddel, må du gå fra bussholdeplassen ved holdeplass Berge E-39, inn på Tregdeveien og følg denne i ca. 1.6 km. Gangtid fra bussholdeplassen til fengselet er ca. 30 minutter. 

Hva kan domfelte ha med seg?
Det er begrenset plass på cellene, og det er derfor lurt å begrense mengden klær. Ta med vanlig tøy, treningstøy og yttertøy. Alle avdelinger har egne vaskemaskiner, der innsatte kan vaske privattøy. Fengselet har egen butikk. Ingen organiske effekter (eksempler på dette er Kremer, deodoranter, mat, tobakk) 

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Ved ankomst vil man få utlevert sengetøy, håndklær og toalettartikler. Nødvendig arbeidstøy vil bli utlevert.

Hva skjer de første dagene i fengselet?
Ved ankomst fengselet gjennomgås dine effekter/klær, og du får utlevert en innkomstpakke (man får utlevert sengetøy, håndklær og toalettartikler. Nødvendig arbeidstøy vil bli utlevert og en «startpakke» med mat). Innsatte blir fortrinnsvis overført til mottak/registrerings-boenhet. Her gis informasjon om daglige rutiner. Den innsatte skal også ha en innkomstsamtale på avdelingen, samt en samtale med helseavdelingen.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva kan jeg kjøpe av varer i fengselet?
I fengselsbutikken kan innsatte handle selv med sitt personlige handlekort. I butikken får man kjøpt nødvendige hygieneartikler, frukt og grønt, ferskvarer, frysevarer, tørrvarer o.l. Her må man planlegge for et variert og godt kosthold hele uken igjennom, da man ikke får utdelt middag av fengselet, men får kostpenger til å handle dette selv.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Alle innsatte gis anledning til å ringe i inntil tjue minutter per uke. Unntak gjøres i spesielle situasjoner der konkrete behov har oppstått. Det kan søkes om utvidet ringetid med ti minutter per uke. Dette gjelder i hovedsak innsatte med barn. Fremmedspråklige innsatte kan søke om å få snakke sitt morsmål.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cella? 

* 10 stykk bukser   
* 5 stykk shorts/kortbukse/tights
* 6 par sko                                      
* 10 par strømper 
* 10 truser/boxere 
* 15 stykk T-skjorter/kortermet skjorte
* 10 stykk gensere/skjorter/bluser
* 3 stykk skjerf/buff                                    
* 2 stykk belte 
* 5 stykk ytterjakker
* 5 stykk hodeplagg
* 2 stykk superundertøy

Hvilke skoletilbud har fengselet?
Fengselet har et godt og innholdsrikt tilbud fra Mandal videregående skole, som har en egen avdeling i fengselet. Yrkesrettet utdanning er vektlagt. 

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengsel?
Arbeidsdriften har tilbud innenfor følgende arbeidsområder:

 • Skole
 • Frisørfag
 • Matfag
 • Servitørfag
 • Trevare verksted
 • Butikk
 • Vedlikehold inne/ute

Hvilke fritidstilbud har fengselet?
Fritidstilbudet ved fengselet er varierende med bibliotek, treningsrom, gymsal og diverse arrangementer. I luftegården har fengselet en fotballbane, volleyballbane, basketballbane, bordetennisbord og en tuftepark. 

Annet som er spesielt for fengselet:
Anstalten har et eget servicetorg som er behjelpelig med ulike tjenester den innsatte trenger, for å ivareta sine viktigste behov i forhold til løslatelse og tilbakeføring til samfunnet. Servicetorgets mål er at innsatte skal jobbe selvstendig med egen løslatelse, og finne alternativer til et liv uten kriminalitet og rusmisbruk. 

Agder fengsel er et moderne fengsel med nye digitale løsninger som innsatte får benytte seg av. Dette gir god og sikker kommunikasjon mellom innsatte og tilsatte i ulike stillinger, hvor personvernet til den innsatte blir ivaretatt på en god måte.

Informasjon til besøkende og pårørende

Generelt om besøk

 • Hver innsatt kan ha ett besøk pr. uke (ett fysisk eller ett videobesøk)
 • Mandager er det ikke mulig med privatbesøk.
 • Alle besøk må bestilles sju dager i forveien.
 • Alle ordinære besøk varer en klokketime
 • Ved besøk av barn kan besøkstiden utvides til to timer dersom det er til barnets beste, men kun dersom det er ledig kapasitet i avdelingen
 • Besøkende med lang reisevei, mer enn to timer en vei fra adressen besøkstillatelsen er sendt til, kan dersom det er kapasitet få utvidet besøkstid til to timer
 • Oppnevnt advokat som skal besøk sine klienter, må fremvise oppnevning , eller sende oppnevningen på mail, slik at vi lagrer det til fremtidige besøk. Besøk må bestilles på forhånd.
 • Advokater som representerer innsatte i sivile saker må kunne fremlegge oppdragsbekreftelse. Sivilrettslige advokater må klareres og besøk må bestilles på forhånd» på vår nettside.

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte? 
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte ved Mandal fengsel må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

Besøkende til fengselet kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk. 

Besøkende som har blitt klarert, må søke om ny klarering etter ett år. 

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til kontrollskjemaet. Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.  

Ved spørsmål vedrørende besøksklareringen/vandelsjekk og eventuell klage på vedtak kontakt: 8441.Besoksklarering@kriminalomsorg.no.

Hvordan bestiller jeg besøk?
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten, eller i selvbetjeningsportalen. Besøk må bestilles en uke i forveien. 
Som et substitutt for fysisk besøk er det tilrettelagt for videobesøk. Regler for gjennomføring av videosamtaler følger gjeldende regelverk for besøk i fengsel, jfr. Strgjfl §31. Du må være godkjent for besøk i Agder fengsel og du må fremvise godkjent legitimasjon ved oppstart av hvert videobesøk. 

Fysiske besøk bestilles på 8441.besok@kriminalomsorg.no, mens videobesøk bestilles på 8441.videobesok@kriminalomsorg.no. Besøk kan også bestilles på telefon 37 88 70 00 tirsdag og torsdag mellom kl. 12.00 og kl. 13.00.

Hva er besøkstidene i fengselet?

Besøk fra visitortjenesten: 
Mandag 16.30-17.30 og 18.30-19.30

Privatbesøk:
Tirsdag: 13.30-14.30, 15.00-16.00 og 18.00-19.00
Onsdag: 13.30-14.30, 18.00-19.00
Torsdag: 13.30-14.30, 15.00-16.00 og 18.00-19.00
Fredag:  13.30-14.30, 15.00-16.00 og 16.45-17.45
Lørdag/søndag: 09.30-10.30, 10.45-11.45 og 16.00-18.00

Det anbefales å møte minst 15 min før besøket starter for å få benyttet hele besøkstimen. 

Besøk fra advokater og andre samarbeidspartnere
Mail: 8441.besok@kriminalomsorg.no
Bestilling til rettsmøter og andre videokonferanser: 8441.videobesok@kriminalomsorg.no

Besøkstider for advokater og andre samarbeidspartnere
Mandag til fredag: 0900-1100, 1200-1400
Helg: 0930-1230, 1600-1800

Hva må besøkende ha med seg?
Fengselet vil som hovedregel be om gyldig legitimasjon, som for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde i tillegg til besøkstillatelse. Dette vil også normalt stå i svarbrevet. Er det grunn til tvil om identiteten kan besøkende bortvises. 

Det er besluttet at kriminalomsorgen skal benytte sikkerhetsskanner som et kontrolltiltak ved mottak av besøkende. Besøkende vil da måtte la seg skanne i kontrollsonen før besøket. Sikkerhetsskanneren er ikke å regne som en røntgenmaskin, og avgir like lite stråling som en mobiltelefon. Denne kommer i tillegg til andre statiske kontrolltiltak, som metallportal og bagasjeskanner.

Hva kan besøkende ha med seg inn i fengselet? 
Det er ikke mulig å ha med seg verken mat eller andre artikler til innsatte i forbindelse med besøk. Der er utplassert en automat med diverse snack og drikke på venterommet til besøk. Dersom barn er med på besøket, er det tillatt å ta med tom tåteflaske og forseglet morsmelkerstatning og barnemat til besøksrommet. Det er vask og microovn ved besøksavdelingen.

Kan jeg ta med bursdagskake til innsatt?
Nei, det er ikke mulig å ta med kake eller bestille det inn. Det er mulig å kjøpe sjokolade osv. på automat. Automaten tar kun kort.

Kan jeg ringe en innsatt?
Det er ikke anledning til å ringe innsatte. Den innsatte kan kjøpe telefonkort, og disponerer totalt 20 minutter per uke, for utgående samtaler.

Brev/pakker til innsatte
Det er ikke tillatt å sende blomster, samt ting som kan “konsumeres”. Dvs. drikke, mat, parfyme, kremer, tobakk etc. Det er heller ikke tillatt med effekter som kan brukes som våpen eller har symboler som er rasistiske, støtende eller kan knyttes til kriminelle organisasjoner/er gjengrelatert.

Eksempler på tillatte gaver til innsatte kan være klær, sko, forseglet magasin eller en pengegave til innsattes konto i fengselet. Gaver må sendes til innsatte via post. Alt som sendes inn til innsatte blir undersøkt av narkotikahund før innsatte får det utlevert.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det finnes tegnesaker og leker til utlån i besøksavdelingen. I tillegg er fengselet utstyrt med en egen besøksleilighet og en liten utendørs lekeplass. 

Vi har en egen barneansvarlig i fengselet som jobber spesielt for deg som er barn/ungdom med far eller bekjent som er i fengsel. Barneansvarlig kan du kontakte dersom du har spørsmål og tanker rundt dette. Barneansvarlig skal også sørge for at forholdene i fengselet skal bli bra for deg når du kommer på besøk. Dersom du har forslag til hva vi kan gjøre for å gjøre besøkene enda lettere, ønsker vi å høre fra deg!

Det er kun innsattes egne barn som kan komme på besøk. Ved noen tilfeller tillater vi andre barn (under 16 år), der hvor familieforholdene tilsier det. Dette avgjøres per enkelttilfelle av fengselet.

Dersom du er under 16 år, må du komme sammen med en voksen. Ungdom mellom 16-18 år kan komme på besøk alene, men første besøket må være sammen med en foresatt som har besøkstillatelse. Dersom foresatt ikke kan følge, må vi ha en skriftlig bekreftelse fra foresatt(e) om at du kan følges av en annen person.

Innsattes nevøer, nieser, fettere og kusiner mellom 16-18 år kan komme på besøk, men da i følge med foresatt ved første besøk. Foresatt som følger må ha besøkstillatelse, og vi krever også samtykke fra begge foresatte før besøk tillates.

Dersom du er 15 år eller eldre, blir vandelen din sjekket hos politiet. Det betyr at fengselet spør politiet om den som søker har gjort noe som ikke er lov. Fengselet ser, for eksempel, spesielt alvorlig på narkotikaforbrytelser.

Fengselet egne barneansvarlige kan kontaktes  kan kontaktes på telefon eller via e-post - 8441.Barneansvarlig.Mandal@kriminalomsorg.no.

Skoleklasser, studenter og andre grupper

Mandal fengsel mottar svært mange henvendelser med ønsker om å få omvisning, skrive oppgaver samt snakke med utvalgte innsatte. Slike besøk kan gå utover den daglige driften av fengselet, og de øvrige innsatte kan da måtte tilbringe mer tid innelåst enn nødvendig. Det er derfor svært få slike henvendelser som innvilges.