Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengselet?
Bil: Østfra på E-18; Ta avkjøring 72 mot Rv42 mot Evje/Froland/Idrettsparken. I rundkjøringen: Ta 3. avkjøring ut på Fv42; (kommer du vestfra er det også avkjøring 72, men i første rundkjøringen må du Ta 2. avkjøring ut på Fv42 og over broen som går over E18). Hold rett frem i rundkjøringen som kommer. Fortsett videre på Frolandsveien/Fv42 i ca 6 km. I rundkjøringen: Ta 3. avkjøring ut på Bjørumsvegen. Sving til venstre og inn på Kristian Birkelands vei og følg veien ca 250 meter til du når toppen av bakken hvor du finner fengselet.

Buss:
Nr. 175 mot Evje eller nr 125 mot Froland. Gå av på busstoppet Blakstadheia (Froland) og følg videre skilting til fengselet derfra. Det er ca. 15-20 minutter å gå frå busstoppet på Blakstadheia.

Hva kan domfelte ha med seg?
Penger:
Fengselet er kontantfritt, og man bør ikke ta med seg kontanter til soning. Alle får sitt eget innsatt-kort som brukes som betalingsmiddel i fengselets butikk. Ønsker du å bruke dine egne penger anbefaler vi at du overfører dette til fengselets konto: 
1506.45.50044. Eventuelt kan du Vippse penger til vippsnummer: 621434, Agder fengsel Froland – innsattes navn.  Det er viktig at betalingen merkes med fullt navn, ellers kan den bli returnert

Klær:
Det er begrenset plass på cellene. Det er av den grunn greit å begrense mengden klær. Ta med vanlig tøy, treningstøy og yttertøy. Alle avdelinger har egne vaskemaskiner, der innsatte kan vaske privattøy. Det er tillatt å ta med bøker og blader. Fengselet har egen butikk. Ta gjerne med litt penger å handle for i starten av oppholdet.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Ved ankomst vil man få utlevert sengetøy, håndklær og toalettartikler. Nødvendig arbeidstøy vil bli utlevert.

Hva skjer de første dagene i fengselet?
Ved ankomst fengselet gjennomgås dine effekter/klær, og du får utlevert en innkomstpakke som inneholder anstalttøy til de første dagene (man får utlevert sengetøy, håndklær og toalettartikler. Nødvendig arbeidstøy vil bli utlevert og en «startpakke» med mat). Innsatte blir fortrinnsvis overført til mottak/registrerings-boenhet. Her gis informasjon om daglige rutiner. Den innsatte skal også ha en innkomstsamtale på avdelingen, samt en samtale med helseavdelingen.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva kan jeg kjøpe av varer i fengselet?
I fengselsbutikken kan innsatte handle selv med sitt personlige handlekort. I butikken får man kjøpt nødvendige hygieneartikler, frukt og grønt, ferskvarer, frysevarer, tørrvarer o.l. Her må man planlegge for et variert og godt kosthold hele uken igjennom, da man ikke får utdelt middag av fengselet, men får kostpenger til å handle dette selv.
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Alle innsatte gis anledning til å ringe i inntil tjue minutter per uke. Unntak gjøres i spesielle situasjoner der konkrete behov har oppstått. Det kan søkes om utvidet ringetid med ti minutter per uke. Dette gjelder i hovedsak innsatte med barn. Fremmedspråklige innsatte kan søke om å få snakke sitt morsmål.
 
Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellen? 
 • Bukser, seks stykk 
 • Shorts/kortbukse/tights, 3 stykk 
 • Skotøy, fire par 
 • Strømper, inntil 10 par
 • Truser/boxerere, inntil 10 par
 • T-shirt, åtte stykk 
 • Gensere/skjorter/bluser, åtte stykk
 • Skjerf/buff, et stykk 
 • Belte, to stykk 
 • Ytterjakker, tre stykk 
 • Treningsdress, tre stykk
 • Superundertøy, ett stykk
 • Hansker/votter, 2 par
Hvilke skoletilbud har fengselet?
Fengselet har et godt og innholdsrikt tilbud fra Sam Eyde videregående skole i Arendal, som har en egen avdeling i fengselet. Yrkesrettet utdanning er vektlagt. 
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengsel?
Arbeidsdriften har tilbud innenfor følgende arbeidsområder:
 • Skole
 • Frisørfag
 • Matfag
 • Servitørfag
 • Trevare verksted
 • Butikk
 • Vedlikehold inne/ute
 • Kunstlinje

Hvilke fritidstilbud har fengselet?
Fritidstilbudet ved fengselet er varierende med bibliotek, treningsrom, gymsal og diverse arrangementer. I luftegården har fengselet en fotballbane, volleyballbane, basketballbane, bordetennisbord og en tuftepark. I tillegg har vi et drivhus og en grønsakshage som kan benyttes av innsatte

Annet som er spesielt for fengselet:
Anstalten har et eget servicetorg som er behjelpelig med ulike tjenester den innsatte trenger, for å ivareta sine viktigste behov i forhold til løslatelse og tilbakeføring til samfunnet. Servicetorgets mål er at innsatte skal jobbe selvstendig med egen løslatelse, og finne alternativer til et liv uten kriminalitet og rusmisbruk. 
 
Agder fengsel er et moderne fengsel med nye digitale løsninger som innsatte får benytte seg av. Dette gir god, sikker kommunikasjon, sikrer god saksbehandling og gir de innsatte mange nye muligheter til å ta kontroll over sin egen hverdag.

Informasjon til besøkende og pårørende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte ved Froland fengsel må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved videobesøk. Fra og med 20. januar 2021 kan besøkende til Agder fengsel avdeling Froland søke om dette digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID.  

Besøkende som allerede har blitt klarert, trenger ikke å søke klarering på nytt, men de må registrere seg for å få brukt mulighetene i selvbetjeningsportalen.

For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk. 

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til kontrollskjemaet. Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.  

Hvordan bestiller jeg besøk?
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten eller i selvbetjeningsportalen. Besøket må bestilles en uke i forveien av tidspunktet det skal finne sted.  

Besøksbestilling:
Mail: 8442.besok@kriminalomsorg.no
Besøkstelefon: 37 88 77 32 (tirsdag og torsdag Kl: 12:00-14:00) 

Besøk fra advokater og samarbeidspartnere: 
Mail: 8442.besok@kriminalomsorg.no
Tlf. 37 88 77 32 

Besøksbestillinger er stengt røde/helligdager.

Besøkstider: 
Agder fengsel, Froland avdeling, har følgende besøkstider:

Mandag: 09:00-10:00, 15:00-16:00, 18:00-19:00
Tirsdag: 09:00-10:00, 15:00-16:00, 18:00-19:00
Onsdag: Stengt
Torsdag: 09:00-10:00, 15:00-16:00, 18:00-19:00
Fredag: 09:00-10:00
Lørdag: 09:30-10:30, 11:30-12:30, 16:00-18:00
Søndag: 09:30-10:30, 11:30-12:30, 16:00-18:00

Besøk for advokater og samarbeidspartnere:
Mandag til fredag: 08:30-10:30, 12:00-14:00
Lørdag: 09:30-12:30, 16:00-18:00
Søndag: 09:30-12:30, 16:00-18:00

Videobesøk:
Som et substitutt for fysisk besøk er det nå tilrettelagt for videobesøk med innsatte. Regler for gjennomføringen av videosamtaler følger gjeldende regelverk for besøk i fengsel. Du må være godkjent for besøk i Froland fengsel. Du må fremvise godkjent legitimasjon ved oppstart av hvert videobesøk.

Bestilling:
Mail: 8442.videobesok@kriminalomsorg.no

Besøkstider: Samme tider som besøksavdelingen. 

Hva må besøkende ha med seg?
Fengselet vil som hovedregel be om gyldig legitimasjon, som for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde. Dette vil også normalt stå i svarbrevet. Er det grunn til tvil om identiteten, kan besøkende bortvises.
 
Hva kan besøkende ha med seg av gaver, etc?
Det er ikke mulig å ha med seg verken mat eller andre artikler til innsatte i forbindelse med besøk. Der er utplassert en automat med diverse snack og drikke i fellesområdet til besøk. Automaten tar kort. 
 
Kan jeg ta med bursdagskake til innsatt?
Nei, det er ikke mulig å ta med kake eller bestille det inn. 

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det finnes tegnesaker og leker til utlån i besøksavdelingen. I tillegg er fengselet utstyrt med en egen besøksleilighet og en liten utendørs lekeplass. 
 
Kan jeg ringe en innsatt?
Det er ikke anledning til å ringe innsatte. Den innsatte kan kjøpe telefonkort, og disponerer totalt 20 minutter per uke, for utgående samtaler.
 
Penger til innsatte
De innsatte har mulighet til å handle i fengselets butikk og tøylager, og penger kan overføres til deres konto. Det må påregnes tre virkedager før pengene blir tilgjengelige.
 
Penger kan overføres til:
 • Kontonummer 1506.45.50044
 • IBAN NO: NO15 1506 4550 044
 • Kontobetegnelse: Agder fengsel, Froland avd
Betalingen merkes med innsattes fulle navn og fødselsdato (og innsatt-nummer dersom du har dette).
 
Brev/pakker til innsatte
Det er ikke tillatt å sende blomster, samt ting som kan “konsumeres”. Dvs. drikke, mat, parfyme, kremer, tobakk etc. Det er heller ikke tillatt med effekter som kan brukes som våpen eller har symboler som er rasistiske, støtende eller kan knyttes til kriminelle organisasjoner/er gjengrelatert.
 
Eksempler på tillatte gaver til innsatte kan være klær, sko, bøker eller spill. Alt som sendes inn til innsatte blir undersøkt av narkotikahund før innsatte får det utlevert.
 
Pappa i fengsel?
Her kan du som har pappa, eller noen du kjenner i fengselet, få informasjon om Mandal fengsel. Vi har en egen barneansvarlig i fengselet som jobber spesielt for deg som er barn/ungdom med far eller bekjent som er i fengsel. Barneansvarlig kan du kontakte dersom du har spørsmål og tanker rundt dette. Barneansvarlig skal også sørge for at forholdene i fengselet skal bli bra for deg når du kommer på besøk. Dersom du har forslag til hva vi kan gjøre for å gjøre besøkene enda lettere, ønsker vi å høre fra deg!
 
Besøk av barn 
Det er kun innsattes egne barn som kan komme på besøk. Ved noen tilfeller tillater vi andre barn (under 16 år), der hvor familieforholdene tilsier det. Dette avgjøres per enkelttilfelle av fengselet. Dersom du er under 16 år, må du komme sammen med en voksen. Ungdom mellom 16-18 år kan komme på besøk alene, men første besøket må være sammen med en foresatt som har besøkstillatelse. Dersom foresatt ikke kan følge, må vi ha en skriftlig bekreftelse fra foresatt(e) om at du kan følges av en annen person.

Innsattes nevøer, nieser, fettere og kusiner mellom 16-18 år kan komme på besøk, men da i følge med foresatt ved første besøk. Foresatt som følger må ha besøkstillatelse, og vi krever også samtykke fra begge foresatte før besøk tillates.

Dersom du er 15 år eller eldre, blir vandelen din sjekket hos politiet. Det betyr at fengselet spør politiet om den som søker har gjort noe som ikke er lov. Fengselet ser, for eksempel, spesielt alvorlig på narkotikaforbrytelser.

Heidi er leder for våre barneansvarlige i Froland fengsel. Til henne kan du sende oss tilbakemeldinger som for eksempel hva du syntes var bra, eller ikke var så bra, da du besøkte oss. Du kan også sende oss tanker og forslag på hva vi kan gjøre for at du skal få det enklere, både på besøk og i kontakt med oss utenom besøkene. Hun kan du kontakte på følgende måter:

Telefon: 37 88 77 65  
E-post: heidi.siljedal@kriminalomsorg.no

Skoleklasser, studenter og andre grupper

Mandal fengsel mottar svært mange henvendelser med ønsker om å få omvisning, skrive oppgaver samt snakke med utvalgte innsatte. 

Slike besøk kan gå utover den daglige driften av fengselet, og de øvrige innsatte kan da måtte tilbringe mer tid innelåst enn nødvendig.  Det er derfor få slike henvendelser som innvilges.