Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengselet?
Med bil Østfra på E-18; Ta avkjøring 72 mot Rv42 mot Evje/Froland/Idrettsparken. I rundkjøringen: Ta 3. avkjøring ut på Fv42; (kommer du vestfra er det også avkjøring 72, men i første rundkjøringen må du ta 2. avkjøring ut på Fv42 og over broen som går over E18). Hold rett frem i rundkjøringen som kommer. Fortsett videre på Frolandsveien/Fv42 i ca. 6 km. I rundkjøringen: Ta 3. avkjøring ut på Bjørumsvegen. Sving til venstre og inn på Kristian Birkelands vei og følg veien ca. 250 meter til du når toppen av bakken hvor du finner Fengselet.

Med Buss: Nr. 175 mot Evje eller nr. 125 mot Froland. Gå av på busstoppet Blakstadheia (Froland) og følg videre skilting til fengselet derfra. Det er ca. 15-20 minutter å gå frå busstoppet på Blakstadheia

Hva kan domfelte ha med seg?
Penger
Ønsker dere å ta med kontanter koster det kr. 75,- i gebyr. Alle får sitt eget innsatt-kort som brukes som betalingsmiddel i fengselets butikk.

Ønsker du å bruke dine egne penger anbefaler vi at du overfører dette til fengselets konto: 1506.45.50044. Eventuelt kan du Vippse penger til nummer 621434, Agder fengsel Froland – innsattes navn. Det er viktig at betalingen merkes med fullt navn, ellers kan den bli returnert

Klær:
Det er begrenset plass på cellene. Det er av den grunn greit å begrense mengden klær. Ta med vanlig tøy, treningstøy og yttertøy. Alle avdelinger har egne vaskemaskiner, der innsatte kan vaske privattøy. Fengselet har egen butikk. 

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Ved ankomst vil man få utlevert sengetøy, håndklær og toalettartikler. Nødvendig arbeidstøy vil bli utlevert.

Hva skjer de første dagene i fengselet?
Ved ankomst fengselet gjennomgås dine effekter/klær, og du får utlevert en innkomstpakke som inneholder anstalttøy til de første dagene (man får utlevert sengetøy, håndklær og toalettartikler. Nødvendig arbeidstøy vil bli utlevert og en «startpakke» med mat). Innsatte blir fortrinnsvis overført til mottak/registrerings-boenhet. Her gis informasjon om daglige rutiner. Den innsatte skal også ha en innkomstsamtale på avdelingen, samt en samtale med helseavdelingen.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva kan jeg kjøpe av varer i fengselet?
I fengselsbutikken kan innsatte handle selv med sitt personlige handlekort. I butikken får man kjøpt nødvendige hygieneartikler, frukt og grønt, ferskvarer, frysevarer, tørrvarer o.l. Her må man planlegge for et variert og godt kosthold hele uken igjennom, da man ikke får utdelt middag av fengselet, men får kostpenger til å handle dette selv.
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Alle innsatte gis anledning til å ringe i inntil tjue minutter per uke. Unntak gjøres i spesielle situasjoner der konkrete behov har oppstått. Det kan søkes om utvidet ringetid med ti minutter per uke. Dette gjelder i hovedsak innsatte med barn. Fremmedspråklige innsatte kan søke om å få snakke sitt morsmål.
 
Hva kan den enkelte ha av private effekter på cella? 
 
KLÆR ANTALL(maks)
Bukser, 6 stykk
Shorts/kortbukse/tights, 3 stykk
Skotøy, 4 par
Strømper, inntil 10 par
Truser/boxer inntil 10 stykk
T-shirt, 8 stykk
Gensere/skjorter/bluser, 8 stykk
Skjerf/buff, 1 stykk
Belte, 2 stykk
Ytterjakke, 3 stykk
Treningsdress, 3 stykk
Superundertøy, 1 stykk
Hansker/votter, 2 par
 
Annet:
DVD-spiller (kjøpes i fengselsbutikken)
Barbermaskin
Hårklippemaskin
Elektrisk tannbørste
 
Hvilke skoletilbud har fengselet?
Fengselet har et godt og innholdsrikt tilbud fra Sam Eyde videregående skole i Arendal, som har en egen avdeling i fengselet. Yrkesrettet utdanning er vektlagt. 
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengsel?
Arbeidsdriften har tilbud innenfor følgende arbeidsområder:
 • Skole
 • Frisørfag
 • Matfag
 • Servitørfag
 • Trevare verksted
 • Butikk
 • Vedlikehold inne/ute
 • Kunstlinje
Hvilke fritidstilbud har fengselet?
Fritidstilbudet ved fengselet er varierende med bibliotek, treningsrom, gymsal og diverse arrangementer. I luftegården har fengselet en fotballbane, volleyballbane, basketballbane, bordetennisbord og en tuftepark. I tillegg har vi et drivhus og en grønsakshage som kan benyttes av innsatte
 
Annet som er spesielt for fengselet:
Anstalten har et eget servicetorg som er behjelpelig med ulike tjenester den innsatte trenger, for å ivareta sine viktigste behov i forhold til løslatelse og tilbakeføring til samfunnet. Servicetorgets mål er at innsatte skal jobbe selvstendig med egen løslatelse, og finne alternativer til et liv uten kriminalitet og rusmisbruk. 
 
Agder fengsel er et moderne fengsel med nye digitale løsninger som innsatte får benytte seg av. Dette gir god og sikker kommunikasjon mellom innsatte og tilsatte i ulike stillinger, hvor personvernet til den innsatte blir ivaretatt på en god måte.

Informasjon til besøkende og pårørende

Generelt om besøk

 • Hver innsatt kan ha ett besøk pr. uke (ett fysisk eller ett videobesøk)  
 • Alle besøk må bestilles sju dager i forveien.
 • Alle ordinære besøk varer en klokketime
 • Ved besøk av barn kan besøkstiden utvides til to timer dersom det er til barnets beste, men kun dersom det er ledig kapasitet i avdelingen
 • Besøkende med lang reisevei, mer enn to timer en vei fra adressen besøkstillatelsen er sendt til, kan dersom det er kapasitet få utvidet besøkstid til to timer
 • Oppnevnt advokat som skal besøk sine klienter, må fremvise oppnevning , eller sende oppnevningen på mail, slik at vi lagrer det til fremtidige besøk. Besøk må bestilles på forhånd.
 •  Advokater som representerer innsatte i sivile saker må kunne fremlegge oppdragsbekreftelse. Sivilrettslige advokater må klareres og besøk må bestilles på forhånd.  

Informasjon om regler og retningslinjer rundt barnebesøk i fengsel, se fanen "pappa i fengsel?" under. Der ligger det også kontaktinformasjon til vår barneansvarlig som kan kontaktes ved behov. 

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle som ønsker å besøke innsatte i Agder fengsel, Froland avdeling, må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

Besøkende til Agder fengsel Froland avdeling kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk.

Dette gjøres ved å fylle ut et søknadsskjema på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal. 

Selvbetjeningsportal

Last ned papairskjemaer

Besøkende som har blitt klarert, må søke om ny klarering etter ett år

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til kontrollskjemaet.

Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget. Behandlingstiden kan variere, og det kan være opp til 4 ukers behandlingstid hos politiet. 

Hvordan bestiller jeg besøk?
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten.

Dette kan gjøres på telefon 37 88 77 32 på tirsdager og torsdager kl. 12-14.

Besøkende oppfordres til å sende besøksbestilling på mail, på 8442.besok@kriminalomsorg.no.  

Bestilling av besøk via e-post er stengt etter kl. 15.00 hver dag, samt alle helger og røde dager. Da vil det ikke bli besvart eposter. Det må påregnes noe behandlingstid av e-poster og forespørsler etter helger og røde dager grunnet kapasitet.

Besøkstelefonen (tlf. 37 88 77 32) er også stengt etter kl. 15.00 hver dag, samt helger og røde dager. Hvis ikke svar på telefon oppfordres det å sende e-post, (det tas kun bestilling av besøk og videobesøk på telefon tirsdag og torsdag kl: 12.00-14.00).

Hva er besøkstidene i fengselet?
Agder fengsel, Froland avdeling, har følgende besøkstider for pårørende:

Fysiske besøk
Mandag, tirsdag og torsdag Kl. 09.30-10.30, og 17.00-18.00
(utvidet besøk kl. 09.30-11.30 og 17.00-19.00)
Det vil ikke bli satt opp fysiske besøk onsdag og fredag. Unntak er advokatbesøk og rettsoppnevnt personell.

Lørdag – søndag:
10.30-11.30 og 16.00-17.00  (utvidet besøk kl: 10.30-12.30 og 16.00-18.00)

Utvidet besøk gjelder lang reisevei eller barnebesøk. 

Besøkende bes møte litt før oppstart av besøk. Ved besøk skal alle besøkende være tilstede på besøket til besøkstiden er ute. Det vil ikke være mulighet å avslutte for enkelt besøkende underveis. Hvis en besøkende ønsker å avslutte vil besøket i sin helhet avsluttes. 

Ved advokatbesøk skal oppnevning fremvises ved forespørsel fra port, evt.  gså sendes til 8442.besok@kriminalomsorg.no

Ved besøk fra tolk skal tolk kunne fremvise godkjenning og ID ved forespørsel fra port.

Ved besøk skal pårørende ha med ID og besøkstillatelse, besøkstillatelse kan vises på mobil ved port.

Besøksleilighet
Kan bestilles til mandag, tirsdag, torsdag eller lørdag/søndag. Varighet vil være kl: 11.00-16.00 alle dager. For at besøksleilighet kan brukes må reisevei være over 5 timer en vei eller at det er barnebesøk, da vil ikke reisevei tas til følge. Barnebesøk vil prioriteres ved bruk i besøksleilighet.  Besøksleiligheten vil kunne brukes en gang pr 4 uke for at alle skal få en mulighet til å kunne bruke den.  Ved besøk i leilighet skal alle besøkende være tilstede på besøket til besøkstiden er ute. Det vil ikke være mulighet å avslutte for enkelt besøkende underveis. Hvis en besøkende ønsker å avslutte vil besøket i sin helhet avsluttes. 

Videobesøk 
Mandag - fredag kl: 09.30-10.30, 15.00-16.00 eller 18.00-19.00.
(utvidet videobesøk kl: 09.30-11.30 eller 17.00-19.00)

Lørdag og søndag kl: 09.30-10.30, 11.30-12.30, 16.00-17.00 eller 18.00-19.00.
(utvidet videobesøk kl: 09.30-11.30, 10.30-12.30, 16.00-18.00 eller 17.00-19.00)

Utvidet besøk på IPAD er prioritert barnebesøk. Reisevei gjelder ikke ved videobesøk. 

Hva må besøkende ha med seg?
Fengselet vil som hovedregel be om gyldig legitimasjon, som for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde samt gyldig besøkstillatelse. Dette vil også normalt stå i svarbrevet. Er det grunn til tvil om identiteten kan besøkende bortvises. 

Det er besluttet at kriminalomsorgen skal benytte sikkerhetsskanner som et kontrolltiltak ved mottak av besøkende. Besøkende vil da måtte la seg skanne i kontrollsonen før besøket. Sikkerhetsskanneren er ikke å regne som en røntgenmaskin, og avgir like lite stråling som en mobiltelefon. Denne kommer i tillegg til andre statiske kontrolltiltak, som metallportal og bagasjeskanner.

Hva kan besøkende ha med seg av gaver, etc?
Det er ikke mulig å ha med seg verken mat eller andre artikler til innsatte i forbindelse med besøk. Der er utplassert en automat med diverse snack og drikke i fellesområdet til besøk 

Kan jeg ta med bursdagskake til innsatt?
Nei, det er ikke mulig å ta med kake eller bestille det inn. Det er mulig å kjøpe sjokolade osv. på automat. Automaten tar kort.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det finnes tegnesaker og leker til utlån i besøksavdelingen og en liten utendørs lekeplass. 

Kan jeg ringe en innsatt?
Det er ikke anledning til å ringe innsatte. Den innsatte kan kjøpe telefonkort, og disponerer totalt 20 minutter per uke, for utgående samtaler.

Penger til innsatte
De innsatte har mulighet til å handle i fengselets butikk og tøylager, og penger kan overføres til deres konto. Det må påregnes tre virkedager før pengene blir tilgjengelige.

Penger må bank overføres til:
Kontonummer: 1506.45.50044
IBAN NO: NO15 1506 4550 044
Kontobetegnelse: Agder fengsel Froland avd
Betalingen merkes med innsattes fulle navn og fødselsdato (og innsatt-nummer dersom du har dette).

Brev/pakker til innsatte
Det er ikke tillatt å sende blomster, samt ting som kan “konsumeres”. Dvs. drikke, mat, parfyme, kremer, tobakk etc. Det er heller ikke tillatt med effekter som kan brukes som våpen eller har symboler som er rasistiske, kamuflasje effekter, støtende eller kan knyttes til kriminelle organisasjoner/er gjengrelatert. Eksempler på tillatte gaver til innsatte kan være klær/sko. Alt som sendes inn til innsatte blir undersøkt av narkotikahund før innsatte får det utlevert. De innsatte har mulighet til å handle i fengselets butikk og penger kan derfor settes inn på konto slik at han kan kjøpe det han trenger.

Pappa i fengsel?

Vi har en egen barneansvarlig i fengselet som jobber spesielt for deg som er barn/ungdom med far eller bekjent som er i fengsel. Barneansvarlig kan du kontakte dersom du har spørsmål og tanker rundt dette. Barneansvarlig skal også sørge for at forholdene i fengselet skal bli bra for deg når du kommer på besøk. Dersom du har forslag til hva vi kan gjøre for å gjøre besøkene enda lettere, ønsker vi å høre fra deg!

Nedenfor finner du diverse linker til sider med nyttig informasjon til barn og ungdom.

Besøk
Det er kun innsattes egne barn som kan komme på besøk. Ved noen tilfeller tillater vi andre barn (under 16 år), der hvor familieforholdene tilsier det. Dette avgjøres per enkelttilfelle av fengselet.

Dersom du er under 16 år, må du komme sammen med en voksen. Ungdom mellom 16-18 år kan komme på besøk alene, men første besøket må være sammen med en foresatt som har besøkstillatelse. Dersom foresatt ikke kan følge, må vi ha en skriftlig bekreftelse fra foresatt(e) om at du kan følges av en annen person.

Innsattes nevøer, nieser, fettere og kusiner mellom 16-18 år kan komme på besøk, men da i følge med foresatt ved første besøk. Foresatt som følger må ha besøkstillatelse, og vi krever også samtykke fra begge foresatte før besøk tillates.

Dersom du er 15 år eller eldre, blir vandelen din sjekket hos politiet. Det betyr at fengselet spør politiet om den som søker har gjort noe som ikke er lov. Fengselet ser, for eksempel, spesielt alvorlig på narkotikaforbrytelser.

Kristine er barneansvarlig i fengselet. Til henne kan du sende oss tilbakemeldinger som for eksempel hva du syntes var bra, eller ikke var så bra, da du besøkte oss. Du kan også sende oss tanker og forslag på hva vi kan gjøre for at du skal få det enklere, både på besøk og i kontakt med oss utenom besøkene. Hun kan du kontakte på følgende måter:

Telefon: 37 88 78 58
E-post: kristine.bang@kriminalomsorg.no