Akershus friomsorgskontor holder til i Lillestrøm og har to underkontorer, ett i Ski og ett i Sandvika

Hvor møter den domfelte opp?

Domfelte blir innkalt av Kriminalomsorgen til å møte ved det kontor som vedkommende sokner til i henhold til adresse. Vi har fast bemanning i Lillestrøm, Ski og Sandvika.

Hvordan kommer man til friomsorgskontoret?

Med tog/buss til Lillestrøm stasjon: Gå ut mot Lillestrøm sentrum fra tog/buss stasjonen. Gå rett frem over veien inn i Adolph Tidemands gate og til høyre i Teatergata. Brøtergata er gågata til venstre ved inngangen til Lillestrøm Torv kjøpesenter, og midt i gågata ligger Akershus friomsorgskontor på høyre side, 2. etasje.

Med bil: Parkering finnes blant annet ved inngang til Brøtergata 2 fra Parkalleen og ved Lillestrøm Kino.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

Vinn - samtalegruppe for kvinner
En-til-en - individuelt samtaleprogram
Alternativ til vold (ATV)