Hvor møter den domfelte opp?

Domfelte blir innkalt av Kriminalomsorgen til å møte ved det kontor som vedkommende sokner til i henhold til adresse. Vi har fast bemanning i Lillestrøm, Ski og Sandvika.

Hvordan kommer man til friomsorgskontoret?

Med tog/buss til Sandvika stasjon: Gå til høyre ut av Sandvika stasjon mot sentrum. Ta til høyre langs jernbanen ca. 150m. Inngang til Akershus friomsorgskontor, underkontor Sandvika ligger i kontorbygget på venstre side. Med bil: Parkering ved kontoret samt ved Sandvika storsenter.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?