Hvor møter den domfelte opp?

Domfelte blir innkalt av Kriminalomsorgen til å møte ved det kontor som vedkommende sokner til i henhold til adresse. Vi har fast bemanning i Lillestrøm, Ski og Sandvika.

Hvordan kommer man til friomsorgskontoret?

Med tog/buss til Ski stasjon: Gå ut av stasjonen og over veien mot Ski sentrum og Idrettsveien/gågaten. Underkontor Ski ligger på høyre side med inngang fra begynnelsen av Idrettsveien/gågaten.

Med bil: Parkering begynnelsen av gågaten rett ved Akershus friomsorgskontor, Underkontor ski. Alternativt parkering på Ski storsenter.