Språk, kultur og soningsoverføring

Økningen av utenlandske innsatte skaper flere utfordringer, og disse er knyttet til både språk og kommunikasjon, kulturforståelse, holdninger, sikkerhet med mer. Disse kan møtes blant annet med mer bruk av tolk i fengsler, arbeid for enda bedre informasjonsmateriell på flere språk og ved å rektuttere fengselsbetjenter som snakker flere språk.

Et av målene med straffegjennomføringen er tilbakeføring til samfunnet etter endt soning. For mange innsatte betyr det å bruke tiden i fengsel til å gå på skole eller bygge kompetanse, bygge opp et kontaktnett, skaffe bolig og og jobb. For en del av det utenlandske innsatte er dette ikke aktuelt på samme måten, ettersom det er flere som har et utvisningsvedtak som betyr at de skal sendes ut av landet etter endt soning. Andre skal overføres til hjemlandet for å sone deler av straffen sin der.

Eget fengsel for utenlandske innsatte

I desember 2012 ble det åpnet en egen avdeling ved Konsvinger fengsel som skal kun ha innsatte som skal utvises eller overføres til soning i hjemmlandet. Tilbudet til de innsatte fengselet skal være tilpasset deres behov. Disse innsatte skal ikke tilbake til det norske samfunnet og vil derfor kreve en annen type oppfølging og innhold i straffegjennomføringen.