Mobil Versjon

Umiddelbar gjennomføring av straff

Kriminalomsorgen har enkelte fengselsplasser ledig, og det er mulig for deg å starte soning i én av disse. Umiddelbar soning er en mulighet for å bli raskt ferdig med dommen.

Ta kontakt med regionen du bor i

Ønsker du å sone raskt, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med regionen du bor i:

  • Kriminalomsorgen region nord omfatter fylkene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
  • Kriminalomsorgen region nordøst omfatter fylkene Akershus, Hedmark og Oppland.
  • Kriminalomsorgen region sør omfatter fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.
  • Kriminalomsorgen region sørvest omfatter fylkene Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder.
  • Kriminalomsorgen region vest omfatter fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
  • Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Oslo og Østfold.

Adressene til regionskontorene finner du her.