Disse tiltakene vil i utgangspunktet vare til 31. januar.

Tiltakene er inngripende, men nødvendige i en uoversiktlig situasjon. For kriminalomsorgen innebærer situasjonen et økende behov for geografisk differensiering av tiltak. Graden av inngripende tiltak vil variere mellom enhetene grunnet lokale og regionale tiltak fra myndighetene, det aktuelle smittetrykket og forekomst av virusmutasjoner mv.