Smitte i kriminalomsorgen

Per 26. november har totalt 53 ansatte og 21 innsatte/domfelte fått påvist koronasmitte. 19 ansatte og åtte innsatte/domfelte er ikke friskmeldt.

Det første tilfellet av koronasmitte i kriminalomsorgen ble registrert 16. mars.

Frem til 25. juni ble det påvist koronasmitte hos 11 ansatte i kriminalomsorgen, hos seks innsatte i Bastøy fengsel og hos tre domfelte i friomsorgen. Alle de 20 smittede ble friskmeldt før sommeren.
 
De neste smittetilfellene ble registrert i august. 

Oversikt smittetilfeller

August: 
2 ansatte

September: 
5 ansatte 
En domfelt (Oslo friomsorgskontor)

Oktober: 
18 ansatte
7 domfelte (Kongsvinger fengsel, Bredtveit fengsel, Oslo overgangsbolig, Bjørgvin fengsel (2),Oslo friomsorgskontor (2))  

1.-26. november
17 ansatte
4 domfelte (Oslo overgangsbolig, Halden fengsel, Agder friomsorgskontor, Bastøy fengsel)