Statistikk, nøkkeltall og brosjyrer

SSB - statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå har eget temaområde om kriminalstatistikk

Nordisk statistikk

Nordisk statistikk 2013 - 2017 kan lastes ned her
Nordisk statistikk 2011 - 2015 kan lastes ned her
Nordisk statistikk 2010 - 2014 kan lastes ned her
Nordisk statistikk 2009 - 2013 kan lastes ned her.
Nordisk statistikk 2006 - 2010 kan lastes ned her