Søndag 28. februar ble to innsatte ved Bastøy fengsel satt i karantene ved fengselet. Karanteneiverksettelsen ble blant annet gjennomført grunnet forkjølelsessymptomer.

De innsatte ble testet mandag morgen 1. mars av helsepersonell fra Horten kommune. Ut fra smittesporing og kontaktmønster er ytterligere en innsatt satt i karantene. Tirsdag 2. mars fikk vi svar på testene, hvor en innsatt testet positiv på covid-19. 3. mars testet ytterligere en innsatt positivt på covid-19. 

Bastøy fengsel har stengt ned alle utganger og aktivitet, bortsett fra vakt/sikkerhet, helse, dyrepass og matutlevering.

Bastøy fengsel har videre satt alle innsatte i huskarantene, iverksatt smittesporing og testing av alle innsatte.

Alle ansatte som har hatt kontakt med de innsatte i denne perioden (søndag 26.02 – d.d.) blir også testet. Bastøy fengsel har kontinuerlig kontakt med kommuneoverlegen i Horten kommune relatert til status og oppfølging av situasjonen.

For media

Se vår pressemelding av 3. mars om covid-19-utbruddet på Bastøy (lenke til kriminalomsorgens presserom hos NTB). Her ligger også kontaktinformasjon for media.