De smittede innsatte er i isolasjon og de resterende innsatte er i karantene. Videre er to ansatte smittet og et antall ansatte i karantene. Helsepersonell ved Bastøy fengsels helseavdeling driver i samråd med kommuneoverlegen i Horten løpende testing og smittesporing. Situasjonen er etter både fengselsledelsens og helsevesenets vurdering under kontroll.

Det er i øyeblikket i overkant av 100 innsatte i fengselet, innkvartert i en rekke hus omkring på Bastøya i Oslofjorden utenfor Horten. Fengselsleder Kåre Birger Grebstad og fengselsinspektør Solveig Tenden gikk fredag fra hus til hus for å snakke med både ansatte og innsatte og høre deres opplevelse av situasjonen.

- De ansatte er ved godt mot og jobber hardt. De innsatte er også stort sett ved godt mot, men en del av dem er utrygge ut fra smittesituasjonen. I denne situasjonen er fengselet opptatt av å sikre at både ansatte og innsatte får god informasjon om smittesituasjonen, sier Grebstad. Fengselet sørger også for at de innsatte får økt ringetid fra kommende uke.

Bastøy fengsel håndterer corona-situasjonen på lik linje med resten av samfunnet og følger sentrale og lokale smittevernsføringer og kriminalomsorgens retningslinjer. Fengselet gjør dette i tett dialog med kommuneoverlegen i Horten kommune og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Karantenetiden for både en del innsatte og ansatte begynner nå å nærme seg slutten. I samråd med kommuneoverlegen vurderes det i hvilke aktiviteter disse skal delta i, innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

For media

Se våre pressemeldinger om covid-19-utbruddet på Bastøy i kriminalomsorgens presserom hos NTB. Her ligger også kontaktinformasjon for media.