Skal du gjennomføre straff?

Det er domstolen som avgjør hvilken straff en person skal dømmes til, og kriminalomsorgen har ansvar for straffegjennomføringen. Det er Straffegjennomføringsloven og forskrifter og retningslinjer til denne loven som beksriver hvordan straffegjennomføringen skal skje og hvilke regler som gjelder.

Forskjellige måter å gjennomføre straff

En person kan dømmes til forskjellige former for straff, og en viktig forskjell er om straff gjennomføres inne i et fengsel eller i samfunnet.

I noen tilfeller vil domstolen spørre om en personundersøkelse for å avgjøre hvilken straff som skal idømmes. Du kan lese mer om personundersøkelse her.

I menyen til venstre finner du beskrevet de forskjellige formene for straffegjennomføring som brukes i dag. I tillegg til fengselsstraff (betinget eller ubetinget) kan domstolen idømme samfunnsstraff, Program mot ruspåvirket kjøring og Narkotikaprogram med domstolkontroll. Straffegjennomføring i hjemmet med eller uten fotlenke (elektronisk kontroll) er ikke en egen straff, men kan søkes om som en del av en fengselsstraff. Det er kriminalomsorgen som avgjør om en domfelt skal få gjennomføre en fengselsstraff med fotlenke.

Regler for å gjennomføre fengselsstraff i hjemmet finner du i straffegjennomføringsloven § 16.

I tillegg er det mulig å gjennomføre fengselsstraff på en institusjon for behandling av for eksempel rusavhengighet, i tillegg til at straff kan gjennomføres på sykehus hvis det er behov for dette.

Utsettelse eller benådning

I visse tilfeller vil det være mulig å søke om utsettelse av straffegjennomføringen eller benådning. Regler for dette finner du under menypunktene i venstremenyen.