Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å løse konflikter. Virksomheten er regulert i konfliktrådsloven og tilhørende forskrift. Det megles både i straffesaker og i sivile saker. I kriminalomsorgen kan gjenopprettende praksis kan være et viktig virkemiddel både for offeret og for gjerningsmannens rehabilitering.

Les mer om gjenopprettende praksis (restorative justice) på Konfliktrådets nettside.

Samarbeid i Arendal fengsel

Samarbeidet mellom konfliktråd og fengsel krever kunnskap om konfliktråd, kriminalomsorg og megling innenfor disse rammene. Et eksempel på hvordan dette kan gjennomføres finner man i Veileder for konfliktråd i fengsel. Denne beskriver modellen som ble brukt i Arendal-prosjektet, et forsøks- og utviklingsprosjekt som startet i 2003. Det var et samarbeid mellom konfliktrådet i Agder og Arendal fengsel som resulterte i et fast samarbeid mellom konfliktrådet og fengslet. Dette er nå en del av den vanlige tjenesten for innsatte ved fengslene i Kristiansand, Arendal og Evje. Tilsvarende samarbeid kom etterhvert i gang ved flere andre norske fengsler, blant annet i Verdal fengsel.

Del av samfunnstraffen

Konfliktmegling kan også benyttes som en del av en samfunnsstraff. Både timene som går med selve meglingen og timene som blir gjennomført som følge av meglingen teller med i straffetiden. Kriminalomsorgen har inngått et intensivt samarbeid med Konfliktrådene der det skal undersøkes flere muligheter for felles aktivitet.