Program mot ruspåvirket kjøring

Program mot ruspåvirket kjøring er en alternativ reaksjon overfor personer som ellers ville blitt dømt til ubetinget fengselsstraff for kjøring under påvirkning av legale og illegale rusmidler.

Promilleprogram

Det tidligere promilleprogrammet ble 01.11.2008 utvidet til å bli Program mot ruspåvirket kjøring.

Straffereaksjon med program istedet for fengsel

Programmet er en straffereaksjon overfor personer som ellers ville blitt dømt til ubetinget fengselsstraff for kjøring under påvirkning av legale og illegale rusmidler. Programmet har som mål å øke bevissthetenom egen adferd, konsekvensene av denne og hindre fremtidig ruspåvirket kjøring.