Presse

For henvendelser til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI): Kontakt sentralbordet på tlf. 404 38 800 eller e-post media@kriminalomsorg.no

15. september - 14. mai: 08.00 - 15.45
15. mai - 14. september: 08.00 - 15.00

Henvendelser til fengslene, se oversikt her

Henvendelser til friomsorgskontorene, se oversikt her

Henvendelser til regionkontorene, se oversikt her

Henvendelser til Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, se oversikt her