Videre er en ansatt smittet og et antall ansatte satt i karantene. Helsepersonell ved Bastøy fengsels helseavdeling driver i samråd med kommuneoverlegen i Horten løpende testing og smittesporing.

Bastøy fengsel forholder seg til de nasjonale og lokale smittevernsforskriftene og straffegjennomføringslovverket.

Bastøy fengsel håndterer korona-situasjonen på lik linje med resten av samfunnet og følger sentrale og lokale smittevernsføringer og kriminalomsorgens retningslinjer. Dette gjøres i tett dialog med kommuneoverlegen i Horten kommune og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Åpent fengsel

Bastøy fengsel er et åpent fengsel som er lokalisert på en øy utenfor Horten. De innsatte ankommer Bastøy fengsel etter søknad fra lukkede fengsler fra hele landet. Et av formålene ved kriminal-omsorgen er at de innsatte skal ut i samfunnet igjen som alminnelige borgere etter at de har gjennomført sin straff.

I denne sammenhengen er Bastøy fengsel en unik institusjon. En kan sammenligne Bastøy med en landsby.

Vi har eget landbruk, hvor vi dyrker grønnsaker, har sauer, høns, hester og storfe. Videre driver vi et sagbruk og produserer bl.a. trelavoer og sheltere. Treverket til dette blir hugget i Bastøys egen skog. Vårt kjøkken produserer mat til andre fengsler. Bastøy driver også eget vaskeri og vasker for andre fengsler.

Våre innsatte arbeider side om side innenfor disse områdene, med våre ansatte. Bastøy fengsel har egen cafe, som drives av de innsatte selv.

Videre har vi en butikk, hvor de innsatte kan handle egne varer i tillegg til muligheten til å få servert lunsj og middag fra vårt felles kjøkken og spisesal. Horten videregående skole tilbyr undervisning på flere områder i tillegg til vår egen fritidskonsulent.

Horten bibliotek har en egen avdeling ved Bastøy fengsel. Vi har også en NAV-konsulent og egne sosialkonsulenter, psykologer, jurister i tillegg til egen helseavdeling og kirke. Videre har vi et øyråd, hvor de innsattes representanter har jevnlige møter med fengselsledelsen.

De innsatte har i en normal situasjon adgang til å studere, jobbe, besøke og få besøk av familie mv. etter søknad. I tillegg har de innsatte mulighet for kontakt med samfunnet via aviser, telefon og IPAD også under pandemien.

De innsatte bor i hus som vi gjør i samfunnet ellers. I disse korona-tider er Bastøy hardt rammet som ethvert annet samfunn. Ved Bastøy fengsel som ellers i samfunnet vil det være «borgere» som er redde og usikre i denne verdensomspennende pandemien og noen er ikke redde. Våre innsatte blir ivaretatt av et bredt sett av velferdsstatens institusjoner og tjenester.

Korona-situasjonen er belastende for alle i samfunnet, det gjelder også de innsatte og de ansatte ved Bastøy fengsel.

For media

Se våre pressemeldinger om covid-19-utbruddet på Bastøy i kriminalomsorgens presserom hos NTB. Her ligger også kontaktinformasjon for media. 

test