Fra før er ytterligere seks innsatte ved fengselets lavsikkerhetsavdeling Kroksrud smittet. De smittede er nå i isolasjon på en egen smitteavdeling i fengselet og de resterende innsatte er i karantene eller ventekarantene. Ventekarantene brukes i påvente av testsvar eller avklaring av smittesituasjon.

Helsepersonell ved Romerike fengsels helseavdeling arbeider i samråd med kommunehelsetjenesten i Ullensaker kommune med løpende testing og smittesporing. Smittesporingsteamet arbeider med å kartlegge nærkontakter av innsatte som er smittet og nærkontaktene får tilbud om test.

Situasjonen er krevende og smittesporing pågår fortsatt, men fengselet og kommunehelsetjenesten gjør sitt ytterste for å skaffe bedre oversikt over situasjonen. 

Fengselet arbeider kontinuerlig med å gi informasjon til innsatte og ansatte. På grunn av smittesituasjonen er det inntil videre ikke mulig for de innsatte å motta besøk fysisk fra familie og venner. For å motvirke den negative effekten av dette, er ringetiden økt for de innsatte og det gis mulighet til videosamtaler via iPad for å opprettholde kontakt med familie og venner.

Romerike fengsel håndterer covid-19-situasjonen på lik linje med resten av samfunnet og følger sentrale og lokale smittevernsføringer og kriminalomsorgens retningslinjer. Fengselet gjør dette i nært samarbeid med kommuneoverlegen i Ullensaker kommune og Kriminalomsorgsdirektoratet.

For media

Se våre pressemelding av 18. mars 2021 om covid-19-utbruddet i Romerike fengsel i kriminalomsorgens presserom hos NTB. Her ligger også kontaktinformasjon for media.