Offentleg journal

Kriminalomsorgsdirektoratet publiserer offentleg journal kvar tysdag og torsdag på einnsyn.no.

Førespurnader om offentlege postjournalar frå andre instansar i kriminalomsorga skal rettast til kriminalomsorga sitt dokumentsenter.

Innsynsførespurnader skal også rettast til dokumentsenteret.