Dersom kvinner skal sitte i varetekt eller gjennomføre straff i samme fengsel som menn, tilstreber kriminalomsorgen at det skal skje i avdelinger tilrettelagt for kvinner, atskilt fra menn.

På grunn av mangel på ledige plasser eller lang avstand til kvinnefengsel/-avdeling vil det kunne skje at kvinner i kortere perioder må tilbringe noe tid i et fengsel for menn, men i regelen skal de ikke ha fellesskap med menn. Kriminalomsorgen vil forsøke å få overført den kvinnelige innsatte til et kvinnefengsel /-avdeling så snart som mulig. 

Fengsler som har egne kvinneavdelinger, skal legge til rette for kvinners behov, herunder sørge for at kvinner får egnet rom med vask, wc og dusj, oppholdsrom, lokaler for ulike aktivitets- og fritidstilbud, samt besøk (herunder barnebesøk) og tilrettelagte uteområder. Arbeid, skole og fritidsaktiviteter for kvinner skal så langt mulig skje atskilt fra mannlige innsatte. 

Fengsler for kvinner

Kvinnefengsler 

 • Arendal fengsel, Evje avdeling 
 • Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt   
 • Ravneberget fengsel 
 • Telemark fengsel, Kragerø avdeling 

Fengsler med kvinnelig innsatte

 • Bergen fengsel 
 • Kriminalomsorgen Innlandet, avd. utenlandske innsatte Kongsvinger
 • Lyderhorn overgangsbolig 
 • Oslo overgangsbolig, Torshov avdeling 
 • Solholmen overgangsbolig
 • Stavanger fengsel 
 • Stavanger fengsel, avd. Auklend
 • Tromsø fengsel 
 • Trondheim fengsel 
 • Trondheim fengsel, avd Leira
 • Verdal fengsel 

Kvinnestrategi

I 2017 vedtok Kriminalomsorgsdirektoratet en strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring Formålet med strategien er at kvinner i fengsel og under friomsorgens ansvar skal sikres likeverdige forhold som menn.