Mobil Versjon

Her finner du adresser og telefonnummer til kriminalomsorgens ulike enheter, regioner og forvaltning.

Har du spørsmål knyttet direkte til din egen sak skal du kontakte regionskontoret du hører til.