Jobb i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen beveger seg daglig i spenningsfeltet mellom omsorg og kontroll, grensetsetting og støtte. Dette stiller store krav til de tilsattes kompetanse og holdninger.

Fengselsskolen

Hvordan bli fengselsbetjent

Det er Fengselsskolen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) som utdanner fengselsbetjenter i Norge. Fengselsskolen har nå status som høyskole. På KRUS sine sider finner du all informasjon om utdanningen. Utdanningen er lønnet og medfører plikttjeneste etter fullført fengselsskole.

Ledige stillinger finner du her.

Hvordan bli verksbetjent?

Verksbetjentene i kriminalomsorgen arbeider med vedlikehold, drift av fengselet, opplæring og sysselsetting av innsatte. For å bli verksbetjent må du ha relevant erfaring innenfor noen av disse fagområdene. I tillegg må du ha et grunnkurs på omkring 10 måneder i fengselsfaglige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å utføre en forsvarlig jobb i et fengsel. Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)gir slike kurs.

Andre yrkesgrupper i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen har også yrkesgrupper med annen bakgrunn enn fengselsskolen. Det er behov for fagpersonell som sosialkonsulenter, tilbakeføringskoordinatorer, helsearbeidere, renholdsarbeidere og kjøkkenpersonell. Friomsorgskontorene har også stor variasjon av kompetanse.