Mobil Versjon

Isolasjon

Isolasjon er et krevende tema som engasjerer mange. Det er økt oppmerksomhet rundt påkjenninger og reaksjoner som kan oppstå i varetekt, isolasjon og andre fengselsopphold, og dette er også et sentralt tema for kriminalomsorgens arbeid. 

Isolasjon-foto
Norge har en moderne og god kriminalomsorg, som høster anerkjennelse internasjonalt. Men vi anerkjenner at isolasjon er et område der vi må strekke oss lenger for å bli bedre på. 
 
Vi ønsker mindre isolasjon i norsk kriminalomsorg.
 
Derfor har vi iverksatt en rekke tiltak for å redusere bruk av isolasjon etter at Sivilombudsmannens rapport «Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler» kom i juni i år. Det er viktig å implementere tiltak som kan avhjelpe skadevirkninger ved ulike former for isolasjon. 
 
Vi har identifisert følgende strakstiltak i 2019: 
 
* Nytt regelverk på høring
* Bygningsmessige tiltak
* Tiltaks/aktiviseringsplan for isolerte
* Informasjon til isolerte innsatte, deres pårørende og ansatte
* Oppretter nye aktiviseringstilbud
* Øke antall enheter med høyt sikkerhetsnivå som tilbyr tilpasset arbeidsdag-modellen
* Innfører nye resultatkrav – isolasjon – inn i styringsdialogen
* Tettere samarbeid med frivillige
* Isolasjonskonferanse 25. september 2019
 
Kriminalomsorgen vil på et senere tidspunkt utarbeide en helhetlig plan som inneholder både korte og langsiktige tiltak hvor målet er å redusere isolasjon i norsk kriminalomsorg. 
 
Nå er det lansert en brosjyreserie der isolasjon er temaet. Målgruppene for brosjyrene er innsatte, ansatte, pårørende og advokater, og gir praktisk veiledning og konkrete råd om hvordan de ulike gruppene skal håndtere en krevende situasjon. Disse kan lastes ned her på vår temaside om isolasjon. Utgiver av brosjyrene er Skandinavisk isolasjonsnettverk (www.isolation.network), et nettverk som samler profesjonelle, frivillige og organisasjoner i de skandinaviske landene.
 
Kriminalomsorgen ser på tiltaket som et velkomment tilskudd til arbeidet med isolasjonsproblematikken, og vil bidra aktivt til at brosjyrene formidles til målgruppene.

Kronikk

Fengselsleder i Oslo fengsel, Nils Leyell Finstad, hadde 18.10.2019 en kronikk om isolasjonsproblematikken i norske fengsel på trykk på nrk.no. 

Kronikken kan leses her: https://www.nrk.no/ytring/en-lukket-dor-1.14744350