Forskning og evaluering

Forskning og fagutvikling er nødvendig for at kriminalomsorgens tiltak skal holde høy kvalitet og tilfredsstillende standard.

Forskning

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) er kompetansesenter for kriminalomsorgen og bidrar gjennom forskning, evaluering og veiledning til en kunnskapsbasert utvikling av etaten. Forskningsresultatene formidles gjennom utgivelse i KRUS' egne publikasjonsserier, eksterne tidsskrifter og publikasjoner eller ved foredrag, veiledning og seminar.

KRUS har etablert CORA, et institusjonelt arkiv for faglige og vitenskapelig arbeider i fulltekst. Arkivet inneholder vitenskapelige artikler, forskningsrapporter, skriftseriene og utvalgte medieklipp

Ekstern forskning

Det blir hvert år også foretatt ekstern forskning på kriminalomsorgen. I "Retningslinjer for behandling av søknader om forskning i kriminalomsorgen”" understrekes viktigheten av å legge til rette for økt forskning om kriminalomsorgen. Dette med sikte på å gi etaten selv og samfunnet for øvrig informasjon og ny kunnskap. Retningslinjene peker også på at kriminalomsorgen skal tilstrebe åpenhet og innsyn med hensyn til forskning. Det er kriminalomsorgens regioner som er ansvarlig for å avgjøre og gi tillatelse til forskningssøknader. Søknadene må sendes til alle aktuelle regioner hvor det søkes om tilgang til fengsler, friomsorgskontorer, registre etc.