Det er i tillegg påvist smitte blant ansatte, og flere av dem er i karantene. Smittesporingsteamet og ledelsen ved fengselet har fått en oversikt over alle som har vært i kontakt med de som har hatt påvist smitte, noe som har resultert i at nærkontakter er blitt satt i karantene.

Fengselet planlegger nå beredskapsturnus, og situasjonen er under kontroll. Vi venter svar på en rekke prøver, og håper gjennom dette at flere ansatte tester seg ut av karantene, slik at fengselet kan returnere tilbake til normal drift så raskt som mulig.  

Fengselet samarbeider tett med fengselshelsetjenesten, kommunelegen og smittesporingsteamet i Froland.

Alt av fysiske besøk og permisjoner er, som følge av situasjonen, stengt inntil videre. Etter hvert som testresultatene foreligger, og avhengig av svaret på disse, vil vi kunne åpne for besøk og permisjoner igjen.

Pårørendetelefon

Pårørende til innsatte/domfelte ved norske fengsler og friomsorgskontorer, som har spørsmål om etatens generelle håndtering av Covid-19, kan ta kontakt med kriminalomsorgens pårørendetelefon på telefon 404 38 888, hverdager mellom 09-15. Pårørendetelefonen skal ikke besvare spørsmål knyttet til enkelte innsatte eller ha spesifikk kunnskap om enkelte fengsler. Ved særskilt behov, vil pårørende henvises videre til aktuelle enheter.