Mobil Versjon

Bøtetjeneste

Kontaktinformasjon: Telefon: 4769 6140 

Åpningstid: Hverdager i tidsrommet 0800 - 1500

E-post: boteadministrasjon@kriminalomsorg.no

Postadresse: 
Kriminalomsorgsdirektoratet
Dokumentsenteret
Postboks 694
4302 SANDNES