For å søke om besøkstillatelse, som alle som skal besøke innsatte må innvilges før de kan bestille tidspunkt for besøk, logger du deg på med elektronisk ID på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal. Når skjemaet er ferdig utfylt og sendt inn, går det direkte til saksbehandlere i fengselet. 

For de som ikke har elektronisk ID er det fremdeles mulig å søke besøksklarering via post, det vil imidlertid ta litt lengre tid enn å søke elektronisk.