Åna fengsel ligger i Hå kommune - ca. en times kjøretur sør for Stavanger. Åna er et av Norges største fengsler med 164 plasser for mannlige innsatte, herav 24 plasser for åpen soning i avdeling Rødgata. I løpet av ett år der det mellom 600 og 700 nyinnsettelser. De fleste er varetektsinnsatte. De siste år har Åna hatt ca 45% varetektsfanger. Ca 55% av de innsatte på Åna er domfelt for vinningsforbrytelser og/eller natkotikamisbruk. Gjennomsnittsalder på innsatte er ca 30 år.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
For å komme til Åna kan en ta tog til Nærbø, deretter taxi til fengslet da det ikke er bussforbindelse. Avstanden til fengslet er ca. 4,5 km. Åna fengsel ligger ved fylkesvei 181 mellom Varhaug og Nærbø.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Den domfelte må ha med seg gyldig legitimasjon og soningsinnkalling.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Fritidsklær (grunnet begrenset skapplass, vil det ved ankomst settes en maksgrense for hva innsatte får med seg på rommet av fritidsklær).
Barbermaskin, hårtrimmer.

Tobakksvarer tillates ikke medbragt til fengslet. Ved registrering i mottakelsen kan tobakk kjøpes av fengslet.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Ved ankomst vil den innsatte få utlevert nødvendig, sengetøy og håndkle og hygienepakke.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Ved innkomst vil det bli foretatt en innkomstsamtale, hvor innsatte blir registrert. Eiendeler innsatte har med seg inn til soning blir også registrert. Deretter vil innsatte bli plassert på inngangsavdelingen, der det blir foretatt en inngangsamtale med betjent og sosialkonsulent for avdelingen.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Ordinære kioskvarer som bestilles på handleliste hver søndag og utleveres tirsdag.
De innsatte kan handle for oppsparte midler, men maksbeløp pr. uke er kr.600,-
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte kan ringe inntil 20 min i uken med telefonkort (WIN)
 
Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Den innsatte kan ha 2 jakker + regnjakke, 2 par sko + tøfler, 4 bukser, 4 gensere, 10 truser, 10 t-skjorter, 10 par strømper, 1 belte, lue, hansker og skjerf etter årstid.
 
Hvilke skoletilbud har fengslet?
Åna fengsel samarbeider med Bryne videregående skole og kan tilby: Almenfag,  sveising og mekaniske fag, botrening, byggfag, anleggsgartner og selvstudie.
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Arbeidsdriften ved Åna fengsel tilbyr blant annet arbeid på trevareverksted, mekanisk, kjøkken, renhold og vaskeri.
 
Annet som er spesielt for fengslet
Åna fengsel har 140 lukkede plasser. 50 av disse er på helt nyrenoverte avdelinger med dusj og toalett på hver celle. Resterende celleplass er av varierende dato hvor kun et fåtall har toalett.
 

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
De som ønsker å besøke innsatte må fylle ut søknad om besøkstillatelse og sende denne til Åna fengsel. Søknadsskjema finner du annet sted på siden.

Det tar opp til 14 dager å få klarert besøkende fra søknad er mottatt. Alle besøkende klareres med politiet før en besøkstillatelse utferdiges.  Denne besøkstillatelsen må fremvises ved innkomst til fengslet i forbindelse med besøket.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Besøkstiden er tirsdag til fredag kl.16.00 og 18.00 Mandag er forbeholdt visitorer. Lørdag er besøkstidene kl.09.30,11.30, 13.30, 15.30 og 17.30. Søndag er tidene de samme - bare ikke 13.30. Rødgaten har egne besøkstider.
 
Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan bringe med seg lesestoff til innsatte. Dette blir kontrollert av fengslet før det utleveres til innsatte.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
For barn som kommer på besøk, har Åna fengsel tegnesaker, spill og bøker til ulike alderstrinn. Vi har også gyngehest, lego- og treklosser til de minste. Det er 3 besøksrom som er relativt nyrenoverte og er tilpasset familier og yngre besøkendes behov.

Når barn kommer på besøk eller ved lang reiseavstand, gis det vanligvis utvidet besøkstid. Det er besøksleilighet i tilknytning til avdeling Rødgata.

Annet
Besøk kan gjennomføres ved ulike former for kontrolltiltak. Den vanligste formen for kontrolltiltak er bruk av glassvegg mellom den besøkende og den innsatte. Besøkende må før gjennomføring av et eventuelt besøk skrive under på besøksvilkårene som i hovedsak er gjengitt nedenfor:

Jeg er oppmerksom på at:
• den innsatte ikke kan motta gaver, mat, tobakksvarer eller lignende, uten at det er gitt særskilt tillatelse til det
• innsmugling av rusmidler (narkotika, alkohol, medikamenter, ol.) medfører straffeansvar
• besøket blir avvist dersom jeg møter beruset, det lukter alkohol av meg eller at jeg er ruset på annen måte
• det ikke er tillatt å ha med mobiltelefon
• overtredelse av bestemmelsene medfører at besøket avbrytes og at besøkstillatelsen kan inndras og videre besøk kan bli nektet
• besøket kan avvises av andre spesielle grunner (interne forhold i anstalten, innsatte er ikke istand til å motta besøk, mv.)
• En vil spesielt gjøre oppmerksom på at besøksrommene ved anstalten er røykfrie
• Gyldig legitimasjon skal uoppfordret forevises sammen med besøkstillatelsen i underskrevet stand ved ethvert besøk.

For barn og unge, og pårørende med barn

Noen synes det er litt skummelt å komme på besøk til et fengsel, men vi vil gjerne hjelpe dere slik at det blir en bra opplevelse.

På Åna har vi en egen barneansvarlig, som blant annet skal gi råd og veiledning til barn som ha spørsmål  om fengsel og straff..

Dere kan også ringe besøksavdelingen dersom dere har spørsmål. De som svarer på dette nummeret kan også gi god informasjon. 

Les mer om hvordan dere søker for å komme på besøk under punktet ”Informasjon til besøkende" over.

Betjent på trappen 

Om besøk
Åna har ingen mur rundt fengselet. Inne på lukket avdeling har vi et lite og et stort besøksrom. Når det kommer barn på besøk pleier vi å bruke det store rommet. Der har vi gyngehest, leker, tegnesaker, spill og bøker. Vi har også en magnettavle som dere kan skrive, pusle og sette sammen figurer på.

Før vi går inn får dere et skap til å legge inn yttertøy, vesker og mobiltelefoner. Så skal vi gå gjennom en metallportal. Den ligner på dem de har på flyplassene, hvis dere har gått gjennom en sånn.

Besøksrom, tavle  Besøksrom

Noen av de innsatte som har fått dom kan etter hvert søke seg ut til den åpne avdelingen som vi kaller Rødgata - fordi alle husene er røde (bildet under). Der er det større plass og lekeapparater ute.

Rødgata 300px.png

Gode hjelpere / nyttige linker
Hvis dere ønsker å prate med noen utenfor fengselet kan dere kontakte For Fangers Pårørende (FFP). De vet mye om hvordan det er å ha noen i familien i fengsel.

”Veiledningssenteret for pårørende” i Haugesund og på Sandnes støtter bl.a. pårørende til innsatte med samtaler og andre aktiviteter. De har egne barnegrupper.