Rødgata er en åpen avdeling som er innrettet med lavt sikkerhetsnivå. Avdelingen ligger i nær tilknytning til Åna fengsel og  har plass til 24 innsatte.  Rødgata består av 3 vertikaltdelte hus med med 6 boenheter hvor det bor 4 innsatte i hver boenhet. De innsatte har felles stue og kjøkken i hver enhet, men har egne soverom. De som blir overført til Rødgata skal være sysselsatt. Det er anledning til frigang knyttet til skole eller arbeid.

Informasjonsfilm om Rødgata avdeling

Informasjon under straffegjennomføring

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle som ønsker å besøke innsatte i Åna fengsel, avdeling Rødgata må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved videobesøk.

Besøkende til Rødgata skal søke om besøkstillatelse digitalt. Dette gjøres ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID, og fylle ut et digitalt søknadsskjema.

For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk. 

Besøkende som har blitt klarert, må søke om ny klarering etter ett år. 

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til kontrollskjemaet. Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.