Publikasjoner fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

CORA er Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS` åpne institusjonelle arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider i fulltekst. Arkivet inneholder avhandlinger, artikler, vitenskapelige artikler, forskningsrapporter og bidrag til antologier, konferanser og årsmeldinger

Statistikk vedr. tilbakefall

Se nettsidene til Senter for tilbakefallsstudier (Centre for Reoffending Studies). 

Senteret drives av forskningsavdelingen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, for å styrke og syneliggjøre forskning på og om tilbakefall i kriminalomsorgen.

Statistikk over opplæring i kriminalomsorgen

Fylkesmannen i Vestland har det nasjonale ansvaret for all opplæring innen kriminalomsorgen.

Statistisk sentralbyrå om kriminalitet og rettsvesen

SSB har et eget temaområde som omhandler kriminalitet og rettsvesen.