Ulike former for straffegjennomføring med elektronisk kontroll har vært løsningen for mange land som et smittevernstiltak under pandemien, noe som har ført til stor økning i bruken over hele Europa.

De to hovedtalerne på konferansen er Mike Nellis, professor emeritus ved University of Strathclyde i Glasgow, og den amerikanske journalisten Cara Tabacknick.

Deltakelse på webinaret er gratis og åpent for alle.