VINN - samtalegruppe for kvinner

Programmet retter seg mot kvinner som er i fengsel eller som gjennomfører samfunnsstraff. Målsettingen er at de skal få utvidet sine kunnskaper, få selvinnsikt og sosiale ferdigheter og inne fram til nye alternativer i livet sitt i stedet for kriminalitet.

Innhold og metode

Metodikken er hentet fra motiverende samtale (MI), læringsteori, kognitiv psykologo og humanistisk psykologi. Innholdsmessig omhandler programmet tema som identitet og selvbilde, åpenhet og kommunikasjon, endring og valg, rus og avhengighet, sorg og tap, barn, sinne, grenser til andre, vold, nettverk og relasjoner.

Form og gjennomføring

Programmet gjennomføres i grupper på ca 5-8 deltakere. Antall møter for fullføring av deltakelse kan variere fra 8-24. Timebeslag inkludert f.eks. hjemmelekser varierer fra 16 til 48 timer. Gjennomrøfingstiden går fra min. 3 uker til maks. et halvt år.

Programledelse

Programinstruktøren hara grunnopplæring i VINN samt erfaring med problematikken.