Fengslene Halden, Sandeid, Oslo, Vadsø, Ila, Romerike, Stavanger, Innlandet, Bredtveit, Agder avd. Mandal og Agder avd. Froland har nå lyst ut sommervikariatene sine, og flere fengsler følger etter.